Hoppa till huvudinnehåll
Fredsbergs friskola | Töreboda
september 2019 - december 2019
Skrolla ner

Vad är Grön Flagg

Hundratusentals barn och unga över hela Sverige är engagerade i Grön Flagg. Förhoppningen är att Grön Flagg ska vara första steget i ett livslångt engagemang kring hållbar utveckling.

Grön Flagg är ett undervisningsverktyg som hjälper skolor och förskolor att lära ut hållbarhetsfrågor på ett spännande sätt.

Grön Flagg ingår i det internationella nätverket Eco-Schools, som förenar miljontals barn och unga runt om i världen. I Sverige drivs programmet av Håll Sverige Rent.

1/3

Bilens historia och framtid

Sammanfattning

Vi genomförde lektionen med åldersblandade grupper från f-6 under en sex-veckorsperiod.

Vi startade med att titta på en Power Point. Pp:n handlade om bilens historia. Hur såg den första bilen ut? Vem uppfann den? Hur har bilen utvecklats genom åren? Detta gjorde vi med hjälp av bilder och några filmsnuttar. Vi stannade upp och diskuterade med jämna mellanrum. Är det bra eller dåligt för miljön att köra bil? Vad är bra och vad är dåligt? Vilka olika drivmedel finns? Kan vi göra medvetna val som är bättre för miljön? Som avslutning såg vi en film om forskning på självkörande bilar (från vetenskapsfavoriter på svtplay). Vi avslutade med en diskussion om för- och nackdelar med självkörande bilar och att i framtiden kanske vi inte kommer äga våra bilar. Eleverna hade många kloka åsikter kring det. Vi avslutade med att spela ”bilbingo” utomhus. Eleverna fick sitta i par på bänkar (olika bilar från olika tider) och så fick de varsina bingobrickor i paren. De som fick bingo fick inte ropa bingo utan tuta med sin tuta såklart!

Dagen efter fick eleverna från åk 3-6 skriva ner vad de gjort, vad de lärt sig och skriva om sina reflektioner från lektionens innehåll.

Hållbar utveckling

Globalt mål nr 7. Hållbar energi för alla

Genom detta arbetsområde uppmärksammade vi eleverna på hur olika drivmedel påverkar miljön, både lokalt och globalt. Vi hoppas att vi lagt en grund för dem så att de i framtiden kan göra medvetna val när det gäller detta område (tex att inte köra bil i onödan eller välja ett mer miljövänligt bränsle).

1/2

Vänskap

Sammanfattning

Vi genomförde lektionen med åldersblandade grupper från f-6 under en sex-veckorsperiod.

Vi startade med att prata om värdegrunden och vad det innebär på vår skola. Sedan såg vi en kort film; ”Kompisverkstan”, som tar upp några kompis-dilemman och hur man ska göra för att lösa problemet. I filmen tar de upp olika kompisverktyg som kan användas för att vara en bra kompis. Efter filmen fick eleverna i mindre grupper komma på minst fem kompisverktyg var. Dessa redovisades sedan i gruppen genom en gemensam mindmap. Grupperna fick sedan var sitt kompisdilemma som de skulle dramatisera. De fick en stund på sig att träna in sitt dilemma och sedan spelade de upp teatrarna för varandra. Vi diskuterade i helgrupp om vad vi sett.
Vi avslutade lektionen med trygghetslekar och massage.

Dagen efter fick eleverna från åk 3-6 skriva om sina nya kunskaper och sina reflektioner i sina profilböcker.

Hållbar utveckling

Globalt mål nr 3. Hälsa och välbefinnande

Genom att arbeta med vänskap och värdegrunden hoppas vi kunna bidra till att lägga en bra grund till hållbara relationer. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.

1/2

Yoga

Sammanfattning

Vi genomförde lektionen med åldersblandade grupper från f-6 under en sex-veckorsperiod.

Vi började med att samlas i våra tvärgrupper och därefter gick vi in i ett rum som endast var upplyst av ljuslyktor. Mörkläggningsgardinerna var neddragna. Där satte vi oss ner på varsin yogamatta och bara satt, ville man fick man blunda. I bakgrunden spelades för tillfället passande musik. Vi prövade enkla yogarörelser som är anpassade för barn. Efter rasten samlades vi utanför fritids för att sedan tillsammans tillaga en fruktsmoothie. Vi använde de frukter som fanns och mixade med en stavmixer till en slät dryck. Vi spred vårt arbete externt genom instagram. 

Dagen efter fick elever från åk 3-6 skriva om sina kunskaper och reflektioner i sina profilböcker.

Hållbar utveckling

Globalt mål nr 3. Hälsa och välbefinnande

Vi tror att genom att röra på sig skapar vi en god grund för en positiv samhällsutveckling med ett ökat välbefinnande. Vi tror även att fysisk aktivitet främjar de enskilda individernas fysiska och psykiska hälsa. I sin tur leder det till att kostnaderna för samhället minskar för att bekämpa folksjukdomar. Genom att prova olika grönsaks- och fruktdrinkar får man se att man kan använda frukt som i vanliga fall kanske passerat ”bäst före” datum.

1/2

Crossfit

Sammanfattning

Vi genomförde lektionen med åldersblandade grupper från f-6 under en sex-veckorsperiod.

Vi började med att prata om temat ”Livsstil & hälsa” och vikten av att röra på sig för att må bra. Hur viktigt det är att få upp pulsen och låta hjärtat jobba. En hobby och ett sätt att röra på sig är att träna CrossFit och denna träningsform gick vi igenom utifrån en PowerPiont. Vad gör man? Vad tränar man? Vad innebär det? Vi pratade om betydelsen av att träna tillsammans med andra och att det kan leda till en speciell gemenskap och sammanhållning. Även ett kort klipp visades där CrossFit sammanfattades. Innan eleverna gick och bytte om fick de se vilka övningar de skulle göra under själva träningspasset.

När eleverna bytt om pratade vi om vikten av att värma upp kroppen för att motverka sträckningar eller skador. Genom att vara olika djur värmde eleverna upp kroppen. Sedan gick läraren igenom de åtta olika stationerna som eleverna skulle göra, t.ex. armhävningar, sit-ups, stå på händer, armpress. Läraren visade olika alternativ på övningarna beroende på vad man kände att man klarade av/ville göra. Vissa övningar gjordes enskilt medan andra gjordes två och två. Passet gick sedan ut på att eleverna var 50 sekunder på varje station och förflyttade sig under 10 sekunder till nästa. Detta gjorde de ett varv, alltså 8 minuter, och sedan upprepades detta 3 gånger med kort paus mellan varje varv. Efteråt avslutades det med stretch och nedvarvning. Vi sammanfattade vikten av rörelse och att det inte är farligt att känna sig trött eller vara svettigt, det är då vi ökar vår kondition och vår muskelmassa. Sedan gick eleverna för att duscha och byta om.

Hållbar utveckling

Globalt mål nr 3. Hälsa och välbefinnande

Tanken med att arbeta med rörelse och gemenskap var att vi ville lägga en bra grund till varje individs egna livsstil och hälsa. God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse och friluftsliv under uppväxtåren har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att har färdigheter i och kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

1/2

Mål kopplade till vår resa

Ur Läroplanen

Ämnesövergripande arbete
Följande skolämnen inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete:
Skolans värdegrund och uppdrag
Följande övergripande perspektiv och/eller förhållningssätt inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete:
Kunskaper
Det är skolans ansvar att varje elev

Mål kopplade till vår resa

Globala målen för hållbar utveckling

1/3

UTVÄRDERING

Hållbar utveckling

Vi har kopplat våra planeringar till de globala målen; 1. Ingen fattigdom 2. Ingen hunger 3. God hälsa och välbefinnande. 4. God utbildning för alla 5. Jämställdhet 6. Rent vatten och sanitet 7. Hållbar energi för alla 9. Hållbar industri, innovationer och infrastrukturer 10. Minskad ojämlikhet 17. Genomförandet och globalt partnerskap Genom detta har vi blivit mer medvetna om vad de globala målen innebär. Vi har ökat våra egna och elevernas kunskaper om de globala målen.

UTVÄRDERING

Delaktighet och inflytande

Eleverna i miljörådet har tillsammans med hela skolan bestämt terminens arbetsområden utifrån Grön Flaggs teman . Alla har fått möjlighet att delta i olika diskussioner. Eleverna har fått göra egna huskonstruktioner i lego i smågrupper. De har fått göra egna dramatiseringar i smågrupper. De har fått ge förslag på lekar och sedan rösta vilken lek som flest vill leka. Eleverna i årskurs 3-6 har fått skriva utvärdering dagen efter, där har de haft möjlighet att ge feedback och komma med förbättringar på stationerna.

UTVÄRDERING

Handlingskraft

Eleverna är delaktiga och engagerade i diskussioner och aktiviteter. De tar upp saker de lärt sig i andra sammanhang, tex på andra lektioner. Eleverna ges möjlighet och tar självmant ledarskap och visar omsorg för andra elever. Elever gör aktiviteter hemma som vi gjort på skolan och sprider därigenom sin kunskap.

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
16 december 2019

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
16 december 2019

Nu fortsätter resan mot nya mål, tillsammans med miljontals barn, unga och pedagoger runt om i världen.
Fredsbergs friskola | Töreboda