Hoppa till huvudinnehåll
Grön Flagg
Förskolan Lindö
Kalmar
maj 2018 - april 2019
Skrolla ner

HÅLLBARHET PÅ SCHEMAT MED GRÖN FLAGG

Grön Flagg är ett unikt lärandeprogram inom hållbar utveckling. Tillsammans med Sveriges skolor och förskolor omsätter vi kunskap till direkt handling.

Varje år hissar hundratals verksamheter i Sverige den Gröna Flaggan för att visa att en hållbar framtid börjar nu! Grön Flagg drivs av Håll Sverige Rent och ingår i det internationella nätverket Eco-Schools.

Tillsammans kan vi skapa en hållbar framtid – om vi agerar nu. Vi behöver ge lärare och elever i svenska skolor möjlighet att utveckla och omsätta sina kunskaper om hållbar utveckling, över flera ämnesområden.

På så vis skapas både förutsättningarna för långsiktig förändring – och viljan att göra skillnad.

1/4
Utvecklingsområde 1:

utbilda personalen kring giftfri vardag för barn

Om utvecklingsområdet

Vi vill i första hand involvera personalen i Kalmar Kommuns satsning Giftfri vardag för barn och Förskolan Lindös handlingsplan för detta. Alla ska läsa och vara medvetna om vad som står i foldern Giftfri vardag för barn. vi avsätter ett APT för information och diskussion i sitt egna hus.

Skeppet: Genom grön flagg-gruppen på enheten har vi fått utbildning om giftfri miljö och hållbarhet. Vi har också läst foldern Giftfri vardag för barn.  Vi genomför regelbundna kemikalieinventeringar.

Katten: På en personalkonferans fick vi utbildning om giftfri miljö och hållbarhet. Till denna gång hade vi alla läst igenom foldern Giftfri vardag för barn. Vi har rensat i materialet på avdelningen utifrån tanken giftfri förskola. Kemikalieinventering på avdelningen.

Ankaret: Vi har tagit bort lekmatrial som innehåller gammal plast.Läst folden Giftfri vardag för barn.Utbildning på Apt om giftfri miljö.Kemikalieinventering på avdelningen.

Kajutan: Vi har fått utbildning om giftfri miljö och hållbarhet och även läst foldern "Giftfri vardag för barn". Vi genomför regelbundet  kemikalieinventeringar på avdelningen. Vi har sorterat bort lekmaterial som innehåller gammal plast.

Pärlan: Vi har deltagit på ett apt där vi fått utbildning om giftfri miljö och hållbarhet. Till denna gång hade vi alla läst igenom foldern Giftfri vardag för barn.

Korallen: Vi har deltagit på ett apt där vi fått utbildning om giftfri miljö och hållbarhet. Till denna gång hade vi alla läst igenom foldern Giftfri vardag för barn. Vi har  rensat bort lekmaterial som innehåller okontrollerad eller gammal plast. När vi köper material, leksaker mm  gör vi det utifrån tanken om giftfri förskola.

Knotten, Humlan, Biet och Sländan: Utbildning på APT om giftfri miljö och hållbarhet. Läst folder om ”Giftfri vardag för barn” . Vi har successivt gallrat och rensat bort farliga plaster och när vi gör inköp av nya material, tvål, tvättmedel, handskar, tvättlappar etc. skapandematerial och leksaker är det med ett medvetet miljötänk för att vi ska ha en så giftfri miljö som det är möjligt. Kemikalieinventering har gjorts. På en APT har vi haft workshops då vi gav varandra tips på hur man kan använda naturmaterial samt återvinningsmaterial i verksamheten. Vi gav också varandra miljötips. Vi har gett tips till vårdnadshavare på ett föräldramöte att gå in på kemikalieinspektionen hemsida och ladda ner en folder som heter ”Kemikalier i barns vardag” 

Skatten 1: 

Vi personal har deltagit vid en APT där vi fått utbildning om giftfri miljö och hållbarhet. Vi genomför regelbundna kemikalieinventeringar på avdelningen. 

Skatten 2: Vi har läst och deltagit i utbildning på apt om giftfri miljö och hållbarhet.

Juvelen 1 & 2:

All personal har deltagit vid en personalkonferens och tittat på filmer från Grön flaggshemsida om kemikalier, kemikaliehantering på förskolan, kemikaliekunskap. Vi håller oss ständigt uppdaterade om nya filmer att själva titta på eller att visa för barnen. Workshop på personalkonferens om hållbarhet planeras.

Vi har även rensat bort sådant som inte är godkänt från avdelningen. Handsprit, ytdesinfektion och diskmedel står numera i plastlådor i fall flaskan skulle gå sönder så det inte rinner ut. Vi genomför regelbundna kemikalieinventeringar.

 

Kronan 1 & 2: 

All personal har deltagit vid en personalkonferens och tittat på filmer från Grön flaggshemsida om kemikalier, kemikaliehantering på förskolan, kemikaliekunskap. Vi håller oss ständigt uppdaterade om nya filmer att själva titta på eller att visa för barnen. Workshop på personalkonferens om hållbarhet har genomförts. Vi har delat hållbarhetstids med varandra.

 

Kronan 3:

All personal har deltagit vid en personalkonferens och tittat på filmer från Grön flaggshemsida om kemikalier, kemikaliehantering på förskolan, kemikaliekunskap. Vi håller oss ständigt uppdaterade om nya filmer att själva titta på eller att visa för barnen. Workshop på personalkonferens om hållbarhet planeras.

 

 

Vad tar vi med oss?

Skeppet: Vi fortsätter att hålla oss uppdaterade med information kring ämnet och har fortsatta kemikalieinventeringar. Även tänka kring detta när vi gör inköp.

Katten: Vi fortsätter tänka på vilket material vi har på förskolan. Vi tänker till när vi tar in nytt material. Kemikalieinventeringar.

Ankaret:Vi fortsätter att tänka på vårt matrial som vi har på förskolan.

Kajutan: När vi köper nytt material tänker vi kring giftfri förskola.

Pärlan: Vi fortsätter att tänka kring vårt material som vi har på förskolan, ska mer sorteras bort osv.

Korallen:Vi fortsätter att tänka kring vårt material som vi har på förskolan, ska mer sorteras bort osv, när vi köper nytt gör vi det utifrån tänket om giftfri förskola.

Biet, Sländan, Knotten och Humlan: Kunskapen kring gifter i barnens och vår vardag har gett oss en större medvetenhet. Vi upplever vikten av att hålla sig uppdaterad om den senaste forskningen kring området. Vi bär med oss kunskapen när vi ska planera, göra inköp av material samt iordningställa lekmiljöer för barnen i förskolan. 

Skatten 1: 

En större medvetenhet kring kemikalier och vad som får finnas på avdelningen och hur det ska förvaras.

Skatten 2:Vi är mer uppmärksamma på material och kemikalier som barnen möter på förskolan.

Juvelen 1&2:

En större medvetenhet kring kemikalierna runtomkring oss samt vilket material vi låter barnen möta.

Kronan 1&2:

Vi fortsätter att hålla oss uppdaterade på nya rön och aktuell forskning gällande kemikalier och gifter i vår miljö. Vi granskar kritiskt det material vi erbjuder på förskolan.

Kronan 3:
Det är viktig att vi är medvetna om vad barnen möter på förskolan i form av material och kemikalier. För oss är det viktig att har kunskaper om olika sammansättningar i leksaker och annat material.

Cykla mera! Minska resor som kräver flyg, ta tåget!
Undvik plast, inga engångsartiklar, tygpåse istället för plastpåsar.
Använd mindre sköljmedel, tvätta kläder innan du använder dem, handla på loppis.
1/4
Utvecklingsområde 2:

Naturmaterial

Om utvecklingsområdet

Vi plockar naturmaterial som vi sorterar och använder i verksamheten. tipsar varandra om olika användningsområden och material tex Landart. Barnen är delaktiga i samlandet och sorterandet av naturmaterial och får använda detta både i bygg och konstruktion, ateljén, i digital teknik, matematiken och språk/drama Vi funderar över hur vi kan ersätta materialet på gården med naturmaterial. tex byggmaterial av plast blir av papp?

Skeppet: Med vår inskolningsgrupp kommer vi inte så ofta iväg till skogen, istället fokuserar vi på vad som finns att tillgå på gården. När vi har varit iväg har vi bl a plockat kastanjer, kottar, pinnar och fina stenar. Dessa har vi både haft som estetisk utsmyckning och låtit barnen använda bl a att sortetra och räkna med. Materialet används även som ett skapandematerial.

Katten: Vi använder oss ofta av naturmaterial i arbetet med barnen. Barnen hade i sommaruppgift att ta med sig varsin pinne. Dessa pinnar har  vi målat, jämfört pinnarna (stor-liten, kort-lång), kollat i detalj hur de ser ut, barnen har fått i uppgift att lägga pinnarna på, under, bakom och framför. På ett föräldramöte fick föräldrarna skapa med hjälp av pinnar och annat naturmaterial. Barnen använder pinnar dagligen i byggen. Till jul skapade vi julgransdekorationer med kottar, färg och snören.

Ankaret:Vi försöker att komma iväg till skogen regelbundet.Där samlar vi olika naturmatrial som pinnar,bark kottar som vi tar tillbaka till förskolan, där vi använder det i skapande.

Kajutan: Projektet "PINNAR - hur gör vi vår närmiljö hållbar" leder oss vidare. Vi hittar pinnar både på vår gård och i vår närmiljö och vår underrubrik är "Vad kan man använda pinnar till" och upptäckt många vitt skilda användningsområden. Pinnarna leder även vidare till annat naturmaterial som vi hittar i vår närmiljö.

Pärlan: Vi använder oss ständigt av olika naturmaterial som vi hittar ute på vår gård eller våra promenader. Arbetade lite extra med det vi kallade "Höstens vackra". Vi uppmärksammade barnen på olika förändringar på vår gård, de färgade löven, kastanjer och pinnar mm som plockades in till avdelningen. Vi kände, tittade, sorterade, räknade vårt material(matematik), smyckade vår avdelning och vår entré med det vi hittade(estetik)mm. Mycket användes i vårt skapande arbete på avdelningen. Vi mötte även hösten i flera andra uttrycksformer tex genom sång och rörelse då vi bla  dansade med löven i en visa som vi lärde oss.

Senare delen av terminen när vi hade vårt Luciafirande hade vi en skapande aktivitet med barn och föräldrar. Vi hade valt pinnar och olika naturfärgade garn till denna aktivitet. Tillsammans skulle de få göra sin familjs egna unika pinne. Det snurrades garn runt pinnen mm. Familjernas pinnar sattes sedan ihop till Pärlans egna unika julgran 2018 som hängde här på avdelningen med en liten belysning i.

Korallen: Vi går regelbundet till skogen. Därifrån tar vi alltid med oss olika saker som vi kan använda hemma på avdelningen på olika vis. T. ex. i skapande vid jul eller i vårt projekt där vi använder pinnar för mätande,  skapande av gemensam pinnfigur, skapande av eget ansikte och vid övrigt fritt skapande.

Knotten: Vi har en naturhörna på avdelningen.  Tanken är att vi ska samla alla naturföremål vi hittar i skogen där. Just nu är det kottar som barnen utforskar i hörnan.

Humlan: Vi har tagit till vara smala björkstammar som vi sågat i olika storlekar. Det använder barnen att bygga med inne på avdelningen. Barnen tycker om att samla på naturmaterial när vi är på utflykt till skogen. Bl.a. kottar och pinnar. De används både till utforskande och reflekterande lek, sinnesövningar, för estetisk utsmyckning och skapande verksamhet. Våra Humlebarn tycker om att smaka på och plocka frukten och bären som finns på gården. De tycker också om att studera och mata fåglarna som kommer till fågelbordet.

Biet:I vårt projekt”Det lilla gör det stora” om hållbarhet har vi fokuserat på barnens möte med naturen. På våra regelbundna besök till skogen har barnen fått utforska och göra upptäckter tillsammans. Naturen är fylld av härligt material att leka med och utforska med alla sinnen: Bl.a. pinnar, stenar, kottar, ekollon, löv, mossa, bark, barr, småkryp, gräs, blommor. I skogen har vi använt en samlarduk och äggkartonger samt förstoringsburkar och luppar I undervisningen. Mycket av det barnen hittat har vi tagit med oss till förskolan för vidare studier, fotograferat, eller använt till reflektion och som undervisningsmaterial. Vi har t.ex. använt kastanjer och kottar till matematikundervisningen samt till att måla med. Naturens fynd har även använts som fyllning till upptäckarflaskor och som musikinstrument. 

Sländan: Barnen har hjälpt till och samlat naturmaterial som vi använder till att lägga mönster, sortera, mänglära mm. till matematikundervisningen och i skapande verksamhet. Vi använder också naturmaterialet för sinnesövningar och för det estetiska sinnet som reflektion och dekoration. Barnen har provat att måla med naturföremål; blåbärsris, stenar, kottar och pinnar. På Getingen finns en stor trädgård med mycket frukt och bär på sommaren och hösten. Barnen plockar och smakar gärna på bär och frukt.  

Skatten 1: 

Vi strävar efter att en gång i veckan gå till skogen med barnen. I skogen väljer vi naturmaterial som ligger på marken som vi tar med tillbaka till förskolan för att arbeta vidare med det i vårt projekt som är hållbar framtid. Barnen har bland annat fått måla med pinnarna som redskap och vi använder naturmaterial för att skapa tavlor.

Skatten 2: Då vi går till skogen alternativt norra koloniområdet en gång i veckan passar barnen och vi pedagoger på att samla naturmaterial av alla dess slag såsom kastanjer,ekollon,nypon,löv,pinnar och kottar. Vi använder materialet i vår skapande verksamhet i ateljén.

Juvelen 1o2:

I vår innemiljö har vi ett Naturrum där barnen till största del möter material hämtat från naturen, allt från kottar, stenar, pinnar, torkade växter, levande växter, snäckor, kastanjer, träslag av olika trädsorter mm. Vi har ett ljusbord centralt placerat i rummet där barnen skapar mandala med hjälp av det nämnda materialet. Barnen har här också tillgång till faktaböcker kopplade till djur och natur samt vårt projekt.

 

Kronan 1o2:

I början av året hade vi en sommaruppgift till barnen att de skulle ta med en pinne. I arbetet med pinnarna har barnen använt sig av olika strategier för att mäta och sortera sina pinnar. De har använt dem för konstruktion och alla barnen har berättat för de andra i gruppen om just sin pinne. Denna sommaruppgift har lett till ett projekt om en Ek som barnen besökt under hela året. Barnen har studerat detaljer på Eken, som de senare ritat av. Barnen har också samlat naturmaterial som de använt till landart. De har lagt olika mönster och figurer av naturmaterialet.

Kronan 3:

I början av året hade vi en sommaruppgift till barnen att de skulle ta med en pinne. I arbetet med pinnarna har barnen använt sig av olika strategier för att mäta och sortera sina pinnar. De har använt dem för konstruktion och alla barnen har berättat för de andra i gruppen om just sin pinne. Vår grupp har en egen plats i skogen och vi går dit fyra dagar i veckan. Vi använder oss av allt som finns i skogen. T ex tillverkade vi egna musikinstrument av pinnar, leksaker, olika saker gjort av fläderträd (halsband m.m.). Barnen gjorde olika figurer av pinnar. Ett mål vi har i vårt ute verksamhet är att det vi behöver i vardagen tillverkar vi själva (Så som en hushållspappershållare :-)) För att uppfylla våra mål använda vi mycket av naturens skatter. T ex tog vi reda på matematik "hur mycket är hundra?" med att använda kottar för att räkna. Vi jobbar mycket i verkstaden t ex att vi mäta pinnar för att dem måste har ett bestämt mått. Barnen bygga med allt som finns i skogen och får mycket medvetenhet om naturens känslighet. Vi förstör inget gammalt träd i skogen i vintras, därför att vi vet att insekter använder de som "hotell". 

Vad tar vi med oss?

Skeppet: Fortsätta att samla naturmaterial som vi kan använda oss av på olika sätt i verksamheten. Ta till vara på de dagar då möjligheten ges att gå med en mindre grupp till skogen.

Katten: Vi fortsätter använda oss av naturmaterial i arbetet med barnen och funderar på hur vi kan använda det på flera sätt.

Ankaret:Vi fortsätter att använda oss av naturmatrial i årstidsväxlingarna.

Kajutan: Både barnen och vi kommer på nya användningsområden för olika naturmaterial som tex bygg och konstruktion, språk och bokstavslek, matematik, skapande verksamhet mm

Pärlan: Fortsätta att använda oss av mycket naturmaterial och följa årstidsväxlingarna i många olika uttrycksformer.

Korallen: Naturens material tar aldrig slut och går att använda på så många olika vis. Det är bara vi själva som sätter gränser.

Knotten: de allra yngsta på förskolan har ett "rum" där skogen fått flytta in med naturmaterial som kottar, pinnar etc. tillsammans med djuren. Naturens material kompletterar det övriga materialet som finns på förskolan och utvecklar barnens lek och nyfikenhet.

Humlan: naturmaterial inne är ett bra komplement till övrigt material på förskolan och kan användas i många olika undervisningssituationer. När barnen kommer till skogen märker vi att det blir ett lugn i barngruppen och att barnen där använder sina kroppar på ett annat sätt. Att klättra uppför/nerför  stenar få uppleva att man kan och lära varandra är en viktig lärdom för barnen.

Biet: Vi har upplevt att barnens naturintresse och upptäckariver har utvecklats. Genom att vi regelbundet har gått till samma plats i skogen har naturen blivit en trygg och spännande plats för dem fylld av härligt material att utforska och samla på. Även gården är en viktig plats där naturmaterial kan upptäckas, återanvändas och finnas med i lek och lärande. När vi är medupptäckare samt dokumenterar och samlar in fynd visar vi att det barnen gör och upptäcker i naturen är viktigt och har ett bestående värde. 

Sländan: att lära sig att använda sig av naturens möjligheter både material men även att vistas i ser vi är en viktig tillgång för att barnen ska lära sig vara hållbara mot sig själva, material och miljö. 

Skatten 1: 

Vi ser att naturmaterial är ett bra material att använda sig av i förskolan. Det är gratis och barnen lär sig att de bara får plocka med sig det som ligger på marken. Med skapande av naturmaterial blir det ett mångfald av olika kreationer och barnens fantasi kommer i fokus.

Skatten 2: Naturmaterial är ett material som till talar de flesta barnen och kan användas till mycket såsom i skapande, matematik och språk. Materialet ger också fantasin näring.

Juvelen 1o2:

Det är viktigt med en bra och genomtänkt sommaruppgift som är enkel för barnen och dess familjer att ta till sig. Årets sommaruppgift var att ta med sig en pinne till förskolan, varje barn fick sedan berätta om just deras pinne. Alla var med på tåget och intresset och engagemanget har varit stort från barnens sida. Med material som är lättillgängligt blir projektet väldigt tacksamt att arbeta med. Detta i kombination med barnen och dess fantasi har gett oss många härliga erfarenheter/minnen.

Kronan 1o2:Sommaruppgiften med pinnar var något som tilltalade alla barnen. Det har varit lätt att få in olika användningsområden som språk, matematik, konstruktion, skapande, fantasi i sommaruppgiften. Det har känts bra och viktigt att utveckla den ekologiska känsligheten när vi fortsatt med vårt projektarbete med barnens Ek. Att rita detaljer var spännande och utmanande. Barnen var stolta när de visade sina kamrater. Vi fortsätter att utmana barnen med naturmaterial och landart. 

Kronan 3: Vi kommer att fortsätta med vår uteverksamhet och att använda oss av skogens material till skapande, matematik, naturvetenskap, istället för att köpa nya saker och spara på naturens resurser.

Vilken tur att det finns pinnar i skogen!
På vintern har träden tappat sina löv... sina händer. Det är som en bläckfisk.
Pinnen är lika som min arm!
1/4
Utvecklingsområde 3:

Synliggöra kärlsorteringen tillsammans med barnen

Om utvecklingsområdet

På varje avdelning ska ha synliga kärl att sortera avfall i för barn och vuxna. Vi går regelbundet iväg för att lämna avfallet till närliggande miljöstation. Vi återanvänder det material som vi kan.

Skeppet: På avdelningen har vi grön flaggs sorteringskassar som vi sorterar i. Tillsammans med barnen återvinner vi detta. De saker som går att återvinna till verksamheten tar vi hand om, t ex material att skapa med. Vi tar även hand om matavfall i de gröna påsarna. Vi har även bett föräldrar att bidra med återvinningsmaterial som vi kan använda i verksamheten.

Katten: Vi använder oss av grönflaggs sorteringskassar och sorterar kartong, plast, glas och plåt. Dessa står synliga för barnen. Vi har även en låda för att sortera ritpapper. När dessa är tomma följer några barn med och sorterar. Vi återanvänder toarullar och glasburkar bla. Matrester läggs i en speciell påse.

Ankaret: Vi har grönflaggs sorteringskassar som vi sorterar papper m.m.   när de är fulla följer några barn med och sorterar i sopkärl. Vi använder de gröna påsarna till matavfall. Vi återanvänder lock, toapappersrullar mm. till skapande i ateljén.

Kajutan: Vi har sorteringslådor för plast, metall, kartong och papper med tydliga bilder och text på där barnen själva lägger förbrukat material. Vi återanvänder tex toarullar, glasburkar, äggkartonger mm i ateljen. "Överbliven mat läggs i gröna påsar som blir till biogas. Vi har nära till återvinningstation där barnen får lära sig att "slänga rätt" så att det som slängs kan återanvändas på olika sätt.

Pärlan: Vi firar Grön Flagg dagen på Pärlan... "Hoppe Hare" kom till oss denna dag. Han ville bjuda med oss till det finaste stället i skogen som han visste(haren spelades av en pedagog). Där skulle han bjuda på frukt. Barnen följde med och det var en väldigt knepig väg som vi tillsammans skulle lösa. Det var över stenar, under broar osv(en liten hinderbana hade gjorts på avdelningen). Vi kom sedan till hans favorit ställe i skogen men där var tyvärr nedskräpat. Där låg massor av saker som absolut inte ska finnas i vår skog, sopor av olika slag. Alla hjälptes åt att göra fint, vi åt sedan vår frukt och pratade om det som vi precis varit med om. Vi sa STOPP för sopor i skogen. Soporna tog sedan barnen med sig hem igen till förskolan efter det att de sagt hejdå till Haren. Vid vår samlingsplats tog vi fram soporna som vi fått med oss och sorterade upp dem i våra nya sorteringskärl som vi införskaffat till avdelningen. Nu är vi igång med vår mer synliga källsortering!
 

Korallen: Vi har lådor inne på avdelningen där barnen kan sortera plast, plåt, glas, kartong och papper. Tillsammans går vi regelbundet till miljöstationen och lämnar till återvinningen. Vi är noga med att prata om att det inte är att slänga skräp utan det är återvinning. Detta är något vi pratar om hela tiden så att barnen ska förstå skillnaden. Vi återanvänder glasburkar, papper, snören, pappersrullar, lock mm.

Knotten och Humlan: Vår källsortering finns synlig i hallen och vi sorterar och pratar med barnen om hur förpackningar kan återvinnas. Över varje källsorteringspåse har vi hängt upp exempel på vad som kan återvinnas i respektive påse. till exempel kaviartub över metallpåsen. Vi återanvänder material till ateljén i skapandet och till byggmaterial. Gamla möbler får ny funktion. Utomhus har vi vänt upp och ner på gamla bänkbord och förvandlat dem till "båtar". Knotten har även en särskild låda för återvinning av ritpapper. Vi återanvänder skokartonger från skoaffären. De finns med i både bygg, fantasilek och skapande lek. 

 

Biet: Vi källsorterar förpackningar i miljökassar som står i vår bygg. Mycket av materialet kan vi återanvända i undervisning, bygg eller estetisk verksamhet. När kassarna är fulla går vi till miljöstationen och visar barnen att förpackningar och papper kan återvinnas. Den mat som inte äts upp läggs i gröna påsar och blir biogas. 

Sländan: Vi källsorterar i särskilda påsar från "Håll Sverige rent" och återvinner de förpackningar vi kan i både skapande lek och bygg. Tanken är att barnen är med i hela processen.

Skatten 1:

Vi har mottagit Grön Flaggs sorteringskassar och visat dessa för barnen. Ibland följer något barn med och slänger skräpet i soprummet där vi tittar på bilderna på soptunnorna och sorterar skräpet.

Skatten 2: Vi har Grön Flaggs sorteringskassar väl synliga i ateljén där vi sorterar skräpet.  När kassarna är fulla följer ett par barn med till soprummet och hjälper till att sortera skräpet i rätt soptunna.

Juvelen 1o2:

Vi har mottagit Grön Flaggs sorteringskassar och introducerat dem för barnen. "Städ-Maja" kom med påsarna till oss som present vilket gjorde påsarna spännande och intressanta för barnen.  Påsarna står numera synliga på avdelningens torg där barnen lätt kan sortera. Påsarna tar vi sedan med oss på promenad till miljöstationen. I ateljén skapar barnen dagligen med mjölkkartongskorkar, toarullar eller annat "spillmaterial" som vi tar tillvara på.   

Kronan 1o2:

Vi använder oss av Grön Flaggs sorteringskassar som står väl synliga för barnen och som används i vardagen för barnen. Varje vecka går några barn till miljöstationen och tömmer kassarna. Vi återanvänder locken på mjölkförpackningarna till att ta färg i. Glasburkar och metallburkar används för förvaring och skapande i verksamheten.

Kronan 3:

Vi använder oss av Grön Flaggs sorteringskassar som står väl synliga för barnen och som används i vardagen för barnen. Varje vecka går några barn till miljöstationen och tömmer kassarna. Vi återanvänder locken på mjölkförpackningarna till att ta färg i. Glasburkar och metallburkar används för förvaring och skapande i verksamheten.

Vad tar vi med oss?

 Skeppet: Bra att få med föräldrarna i vårt miljötänk på förskolan genom att de får bidra med återvinningsmaterial. Soreteringsarbetet underlättar genom att ha synliga kassar på avdelningen.

Katten: Vi vill göra barnen ännu med involverade i kärlsorteringen.

Ankaret:Vi ser ett värde i att barnen är delaktiga och får mer kunskaper i källsortering mm.

Kajutan: Vi vill utmana oss att sortera mer och att göra barnen än mer involverade.

Pärlan: Vi vill nu att barnen ska bli mer och mer delaktiga i källsorteringen och få erfarenhet av detta i tidig ålder.

Korallen: Flera av barnen har berättat att de talat om för sina föräldrar hur man ska sortera. Barnen samlar och sorterar hemma och tar med till förskolan. Vi utmanar oss att återanvända ännu fler material.

Knotten:

Humlan:

Biet: Att utmana oss själva till att återanvända ännu mer av förpackningar till verksamheten. Göra barnen medvetna om att ta lagom mycket med mat så att så lite som möjligt slängs i den gröna påsen med matavfall. Vi hoppas att barnen tar med sig sin kunskap kring källsortering och återvinning hem. 

Sländan: Barnen får lära sig att ta vara på och vara rädda om det material vi har och vårda det.

Skatten 1: 

Vi ser ett värde i att barnen får kunskaper av att sortera skräpet för att sedan sprida sina kunskaper vidare till kompisar och familj.

Skatten 2:Vår förhoppning är att barnen i framtiden har fått med sig erfarenheter och kunskaper kring hållbar framtid.

Juvelen 1o2:

Vi ser ett värde i att barnen följer med till miljöstationen och sprider sina kunskaper vidare till sina familjer.

Kronan 1o2:

Våra barn är erfarna skräpplockare. De har stor kunskap om olika material och hur de ska sorteras. Att ha väl synliga sopsorteringskassar på den nya avdelningen kändes som en självklarhet. Vi vet efter reflektioner från föräldrarna att barnens kunskaper och vilja att göra rätt sprider sig till de vuxna runt omkring!

Kronan 3:

Vi är planetskötare efter vi har jobbat ganska mycket med det  förra året. Med hjälp av material från "Håll sverige rent" och vi använde oss även av Sopsamlarmonster. För våra barn är det naturligt att plocka upp skräp dagligen och inte bara en gång om året. Barnen fick en bra blick på det som inte hör hemma i skogen.

Vi försöker förstå skillnaden mellan sopor och återvinning.
Vi sa stopp för sopor i skogen!
Tusen lyktor - Det är magiskt!

Mål kopplade till vår resa

Ur Läroplanen

Normer och värden
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar:
Utveckling och lärande
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn:
Barns inflytande
Följande mål inkluderas i vårt Grön Flagg-arbete. Förskolan ska sträva efter att varje barn:

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
01 april 2019

Vi blev Grön Flagg-certifierade den
01 april 2019

Nu fortsätter resan mot nya mål, tillsammans med miljontals barn, unga och pedagoger runt om i världen.
Förskolan Lindö | Kalmar